افزونه امنیتی بازار سرمایه

افزونه امنیتی بازار سرمایه، به سفارش مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه و با حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار توسط مرکز آپا دانشگاه سمنان با هدف شناسایی و آگاه ساختن مخاطبان بازار سرمایه از وب‌سایت‌ها و سامانه‌های جعلی یا فاقد تاییدیه امنیتی بازار سرمایه ساخته شده است. با فعال بودن این افزونه و هنگام هدایت کاربر به وب سایت‌ها و سامانه‌های بازار سرمایه، به صورت خودکار اصل یا جعلی ‌بودن آن صفحه تشخیص داده شده و پیام هشداری به کاربر نمایش داده می‌شود. فقط سامانه‌هایی امن شناخته می‌شوند که افزونه پیام اصالت آن را به شما نشان دهد. حفظ امنیت اطلاعات کاربران امری بسیار مهم و جدی است و در این افزونه نیز با استفاده از تکنولوژی‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده، امنیت اطلاعات کاربران به خطر نخواهد افتاد. این افزونه فقط در صورتی که وب سایت مربوطه در بازار سرمایه را جعلی تشخیص دهد، آدرس وب‌سایت را برای بررسی بیشتر به مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه ارسال خواهد کرد و هیچ اطلاعات دیگری از کاربر دریافت نخواهد شد.

درباره افزونه

برای شناسایی وب‌سایت‌ها و سامانه‌های جعلی یا فاقد تاییدیه امنیتی بازار سرمایه، اعتبار سنجی بر اساس ذخیره آدرس آن وب‌سایت در سرور و اعلان هشدار در کاربر می‌باشد. طراحی واسط کاربری این افزونه به گونه‌ای است که کاربران معمولی بدون نیاز به اطلاعات اضافه قادر به استفاده از آن هستند. برای بهره گیری از افزونه و دریافت اعلان‌های اصالت‌سنجی صرفا نصب افزونه بدون نیاز به تنظیمات خاص کفایت می‌نماید.